Documents


KIA 2022 presentation


25.05.2022

document icon

KIA 2021 presentation


2.06.2021

document icon

ICICEE2020 presentation


1st  International Conference on Innovation in Computer Science, Electrical and Electronics Engineering (ICICEE'2020)

Rak T. Shiffer Ł.: Own HPC Cluster Based on Virtual Operating System

July 3, 2020, Karnataka, India (on-line)

document icon

ICICEE2020 presentation


1st  International Conference on Innovation in Computer Science, Electrical and Electronics Engineering (ICICEE'2020)

Rak T.:  Formal Techniques for Simulations of Distributed Web System Models

July 3, 2020, Karnataka, India (on-line)

document icon

KIA 2020 presentation


8.01.2020

document icon

CN2019 presentation


prezentacja

26th International Science Conference on Computer Networks CN2019  June 25-27, 2019, Kamień Śląski, Poland

document icon

KIA 2018 presentation


2018-06-06

document icon

CN 2017 presentation


2017-06-24

document icon

KIA 2015 presentation


2015-07-20

document icon

KIA 2014 presentation


2014-04-29

document icon

KIA 2012 presentation


2012-09-30

document icon

KIA 2010 presentation


2010-04-29

document icon

PhD (AGH)


2007-12-18
Modelowanie i analiza interaktywnych systemów internetowych realizujących obsługę szybkozmiennych ofert [Dokument elektroniczny] : rozprawa doktorska / Tomasz Rak ; promotor: Jan Werewka ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Automatyki.

The modeling and analysis of interactive Internet systems realizing the service of high - frequency offers, 2007, Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Electronics, AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland.

document icon

Diploma PhD (pl)


2007-12-20
dziedzina: nauki techniczne dyscyplina: informatyka (sieci komputerowe, sieciowe systemy operacyjne, systemy internetowe, e-biznes)

document icon

Diploma PhD (en)


2007-12-20
informatics

document icon