-------------------------------------------------------Expert 2022

 

Rodzaj członkostwa:  Lista Ekspertów zgodnie z art. 131 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 
Rok wyboru:  2022 
Zasięg:  Krajowy 
Typ:  09.02. 
Uwagi:  https://www.gov.pl/web/cppc/listy-kandydatow-na-ekspertow 
Podmiot: CPPC Dziedzina:  

Rodzaj członkostwa:  Członkostwo w zespole eksperckim powołanym przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii w zakresie KKK 
Rok wyboru:  2022 
Zasięg:  Krajowy 
Typ:  09.02. 
Uwagi:  Umowa (2022): Krajowe Klastry Kluczowe 
Podmiot: Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie Dziedzina:  

Rodzaj członkostwa:  Wykaz ekspertów programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 
Rok wyboru:  2022 
Zasięg:  Krajowy 
Typ:  09.02. 
Uwagi:  https://mojregion.eu/rpo/aktualnosci-fundusze-2021-2027/wykaz-kandydatow-na-ekspertow-12/ 
Podmiot: Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 publikuje wykaz ekspertów programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Dziedzina: Innowacje i transfer technologii w przedsiębiorstwach nr 2 (EFRR)
Infrastruktura B+R nr 1 (EFRR)
Technologie informacyjno-komunikacyjne w sektorze publicznym nr 3 (EFRR) 

Rodzaj członkostwa:  Wykaz ekspertów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 
Rok wyboru:  2022 
Zasięg:  Krajowy 
Typ:  09.02. 
Uwagi:  https://www.rpo.malopolska.pl/FEM-2021-2027/wykaz-ekspertow-programu 
Podmiot:  Dziedzina: Badania przemysłowe i prace rozwojowe w przedsiębiorstwach (Specjalizacja: Technologie informacyjne i komunikacyjne)
Infrastruktura badawczo-rozwojowa (Specjalizacja: Technologie informacyjne i komunikacyjne)
Wdrażanie wyników prac B+R oraz inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym (Specjalizacja: Technologie informacyjne i komunikacyjne) 

Rodzaj członkostwa:  UMWP 
Rok wyboru:  2022 
Zasięg:  Krajowy 
Typ:  09.02. 
Uwagi:  Umowa 
Podmiot: UMWPodkarpackiego Dziedzina:  0

 

-------------------------------------------------------Expert 2021

Rodzaj członkostwa:  Członkostwo w zespole eksperckim powołanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand EXPO 2020 
Rok wyboru:  2021 
Zasięg:  Krajowy 
Typ:  09.02. 
Uwagi:  Umowa ramowa 
Podmiot: Posla Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie

 

-------------------------------------------------------Expert 2020

Rodzaj członkostwa:  Członkostwo w zespole eksperckim powołanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego w zakresie PO IR 3.2.2 
Rok wyboru:  2020 
Zasięg:  Krajowy 
Typ:  09.02. 
Uwagi:  Umowa zlecenia: Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne 
Podmiot:  Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie 

Rodzaj członkostwa:  Członkostwo w zespole eksperckim Active Assisted Living Programme (AAL Programme) 
Rok wyboru:  2020 
Zasięg:  międzynarodowy 
Typ:  09.02. 
Uwagi:  Wpis na listę ekspertów; Annual Call for proposals, titled: “Healthy Ageing with the Support of Digital Solutions”. 
Podmiot:  Komisja Europejska 

Rodzaj członkostwa:  Członkostwo w zespole eksperckim prowadzonym w Biurze Kontroli i Audytu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Rok wyboru:  2020 
Zasięg:  Krajowy 
Typ:  09.02. 
Uwagi:  Wpis na listę ekspertów do wydania specjalistycznych opinii w ramach kontroli prowadzonych na podstawie ustawy o kontroli w administracji rządowej 
Podmiot:  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

Rodzaj członkostwa:  Członkostwo w zespole eksperckim powołanym przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w zakresie RPO 
Rok wyboru:  2020 
Zasięg:  Krajowy 
Typ:  09.02. 
Uwagi:  Umowa ramowa 
Podmiot:  Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

 

 

Eksperci - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Aktualne wykazy kandydatów na ekspertów w Programie Inteligentny Rozwój

 

Wykaz kandydatów na ekspertów POIR NCBiR

-------------------------------------------------------Expert 2019

Rodzaj członkostwa:  Członkostwo w zespole eksperckim powołanym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w zakresie PO PC 
Rok wyboru:  2015 
Zasięg:  Krajowy 
Typ:  09.02. 
Udziały [%]:  100 
Uwagi:  Umowa ramowa (2018-2023): Program Operacyjny Polska Cyfrowa 1.1, 2.1, 2.2, 2.3.1 
Podmiot:  Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Warszawie 

Rodzaj członkostwa:  Członkostwo w zespole eksperckim powołanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w zakresie PO IR   
Rok wyboru:  2015 
Zasięg:  Krajowy 
Typ:  09.02. 
Udziały [%]:  100 
Uwagi:  Umowa (2015-2023): Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój 
Podmiot:  Ministerstwo Gospodarki w Warszawie, Ministerstwo Rozwoju w Warszawie, obecnie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w Warszawie 

Rodzaj członkostwa:  Członkostwo w zespole eksperckim powołanym przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w zakresie RPO 3.4.4 
Rok wyboru:  2018 
Zasięg:  Krajowy 
Typ:  09.02. 
Udziały [%]:  100 
Uwagi:  Umowa o dzieło (2018-): Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 3.4.4 Dotacje dla MŚP 
Podmiot:  Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie 

Rodzaj członkostwa:  Członkostwo w zespole eksperckim powołanym przez Ośrodek Przetwarzania Informacji w zakresie PO IR 4.2 
Rok wyboru:  2018 
Zasięg:  Krajowy 
Typ:  09.02. 
Udziały [%]:  100 
Uwagi:  Umowa (2018-): Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój 4.2. Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki 
Podmiot:  Ośrodek Przetwarzania Informacji w Warszawie 

Rodzaj członkostwa:  Członkostwo w zespole eksperckim powołanym przez Państwową Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie PO PW i PO IR 
Rok wyboru:  2016 
Zasięg:  Krajowy 
Typ:  09.02. 
Udziały [%]:  100 
Uwagi:  Umowa ramowa (2018-2027): Program Operacyjny Polska Wschodnia, Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój 
Podmiot:  Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie 

Rodzaj członkostwa:  Członkostwo w zespole eksperckim powołanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
Rok wyboru:  2011 
Zasięg:  Krajowy 
Typ:  09.02. 
Udziały [%]:  100 
Uwagi:  Umowa ramowa (2017-) 
Podmiot:  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie 

Rodzaj członkostwa:  Członkostwo w zespole eksperckim powołanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego w zakresie PO IR 3.2.2 
Rok wyboru:  2019 
Zasięg:  Krajowy 
Typ:  09.02. 
Udziały [%]:  100 
Uwagi:  Umowa zlecenia (2016-2023): Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne 
Podmiot:  Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie 

Rodzaj członkostwa:  Członkostwo w zespole eksperckim powołanym przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w zakresie KKK 
Rok wyboru:  2018 
Zasięg:  Krajowy 
Typ:  09.02. 
Udziały [%]:  100 
Uwagi:  Umowa (2018-2022): Krajowe Klastry Kluczowe 
Podmiot:  Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie 

Rodzaj członkostwa:  Członkostwo w zespole eksperckim powołanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w zakresie POIR 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R 
Rok wyboru:  2019 
Zasięg:  Krajowy 
Typ:  09.02. 
Udziały [%]:  100 
Uwagi:  Umowa ramowa (2019-): POIR 4.4 
Podmiot:  Fundacja na rzecz Nauki Polskiej 

Rodzaj członkostwa:  Członkostwo w zespole eksperckim powołanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej 
Rok wyboru:  2019 
Zasięg:  Krajowy 
Typ:  09.02. 
Udziały [%]:  100 
Uwagi:  Ekspert zewnętrznych NAWA (2019-) (program A i D) 
Podmiot:  Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

-------------------------------------------------------

B+R:
-POIR.02.01.00-00-00-0438/16 (2017-2018)
Budowa Centrum Badawczo Rozwojowego Medycznych Technologii ICT (konsultacje merytoryczne w zakresie rozwiązań informatycznych w projektach, doradztwo w zakresie zarządzania projektami B+R) 
 

Listy intencyjne:
-SoftSystem (2016-) 
(MM) - Skalowanie systemu medycznego w zależności od przewidywanego obciążenia - Laboratoryjny System Informatyczny w technologii chmury obliczeniowej   
-Bezpieczeństwo IT (2016-2018)
(TM) - 

Certyfikaty:
Successful Candidate Register lists candidates who have passed examinations through an APMG-International Accredited Training Organization, or an APMG-International Open Centre:
1. Foundation PRINCE2 Certificat P2R/994137 - Certificate number: 02736960-01-PRGI
(APMG-International PRINCE2 Certification) - 14.07.2013 Foundation Certificat
2. Practitioner PRINCE2 Certificat P2R/542120 - Certificate number: 02758614-01-7GTQ
(APMG-International PRINCE2 Certification) - 7.10.2013 Practitioner Certificate

CBA:
1. KORUPCJA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 
2. KORUPCJA W BIZNESIE 
3. SPOŁECZNE SKUTKI KORUPCJI

Projekty POKL:
-25.02.2013-30.06.2013 UDA-POKL.04.01.02-00-187/11-00 zadanie 5 - podniesienie atrakcyjności i wzmocnienie praktycznych aspektów kształcenia dla kierunku Informaka.
-15.10.2013-20.12.2013 UDA-POKL.04.01.02-00-187/11-00 zadanie 5 - podniesienie atrakcyjności i wzmocnienie praktycznych aspektów kształcenia dla kierunku Informaka.
-20.01.2014-11.07.2014 UDA-POKL.04.01.02-00-98/12-01 zadanie 5 - podniesienie atrakcyjności i wzmocnienie praktycznych aspektów kształcenia dla kierunku Informaka. poz. 79.


TestCV.com project:
Author of skill tests on essential topics in computer networking and Linux created for TestCV.com project
Testy kompetencyjne na platformie TestCV.com
-Administracja sieciami
-Linux

Group leader EF-DI (PRz)

-------------------------------------------------------Expert (English):
AAL Programme (2019-)
-expert
Dominique Repapis (Ms) / Programme Operations Officer / AAL Programme / www.aal-europe.eu / dominique.repapis[at]aal-europe.eu 
http://www.aal-europe.eu/contacts/central-management-unit/

 

-------------------------------------------------------Expert (Polish):

FNP (Fundacja na rzecz Nauki Polskiej) (2019-):
-ekspert gospodarczy POIR 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R (Elektrotechnika, elektronika, inżynieria informatyczna)
https://www.fnp.org.pl/assets/Stan-na-dzień-17-kwietnia-2019.pdf

NAWA (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej) (2019-):
-ekspert zewnętrznych NAWA (program A i D)

MPiT (Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii) (2018-2022):
-Krajowe Klastry Kluczowe
Konkursu o status Krajowego Klastra Kluczowego
http://158.66.1.3/kkk/web/login

OPI (Ośrodek Przetwarzania Informacji ) (2018-):
-POIR 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki, Inteligentny Rozwój

BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego) (2016-2023):
-POIR 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne- Ekspert 
http://lsi.bgk.pl/login#/

PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) (2016-2027):
-PO PW
-PO IR
http://lsi1420.parp.gov.pl/home

MR (Ministerstwo Rozwoju) (2015) https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/dowiedz-sie-o-instytucjach-w-programie/eksperci/:
-Ekspert do  oceny  projektów pozakonkursowych w ramach Programu  Operacyjnego Inteligentny Rozwój  (PO IR  2.4.2 Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji)
-PO IR 2.2 Otwarte innowacje - wspieranie transferu technologii (pozakonkursowy)
 
MG (Ministerstwo Gospodarki) (MR, obecnie MIiR) (2015-2023):
-Ekspert PO IR branża/innowacyjność (w ramach osi priorytetowych: 2. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I oraz 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020 (PO IR))
 
CPPC (Centrum Projektów Polska Cyfrowa):
-(2015-2023) PO PC 2.1 Oś priorytetowa II „E-Administracja i otwarty rząd”: teleinformatyka/zarządzanie projektami teleinformatycznymi  - POPC (II oś)
-(2017-2023) PO PC 2.2
-(2017-2023) PO PC 2.1 (pozakonkursowe)
-(2017-2023) PO PC 2.2 (pozakonkursowe)
-(2016-2023) PO PC 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”:
zarządzanie projektem teleinformatycznym, cyfrowe udostępnianie ISP oraz analiza finansowa i ekonomiczna- POPC  
-(2016-2023) PO PC 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” - POPC (I oś)
https://cppc.gov.pl/o-cppc/nabory-ekspertow
 
NCBiR (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) (2011-):  
PO IR 1.1.1, PO IR 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej”, Program Badań Stosowanych, INNOTECH/INNOTECH3, ICT, POIG 1.4, POIG 2.3, MSW, Demonstrator/Demonstrator+, Innowacje Społeczne, GO GLOBAL, EUREKA, PG2
https://lsi.ncbr.gov.pl/ekspert/login.php
https://ecentrum.ncbr.gov.pl/

 

MCP (Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości):
-(2018-) 3.4.4
-(2016-) 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach / 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, RPO Małopolskiego
http://91.213.108.185/owncloud/

-------------------------------------------------------

UMWL (2016-):
Ekspert w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014 – 2020 w dziedzinie:
- Rozwój cyfrowy (Oś priorytetowa 2) działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego

UMWM (2016-):
Ekspert w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w dziedzinie:
-Dziedzina:Badania przemysłowe i prace rozwojowe w przedsiębiorstwach
--Specjalizacja regionalna: Technologie informacyjne i komunikacyjne
-Dziedzina: Infrastruktura badawczo-rozwojowa
--Specjalizacja regionalna: Technologie informacyjne i komunikacyjne
-Dziedzina: Społeczeństwo informacyjne
Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby
Ocena: Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja 
Ocena: Poddziałanie 2.1.2 Cyfrowe zasoby regionalne
-Dziedzina:Transfer technologii, usługi doradcze i biznesowe
-Dziedzina:Wdrażanie wyników prac B+R oraz inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
--Specjalizacja regionalna: Technologie informacyjne i komunikacyjne
Ocena: Poddziałanie 2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej 
http://91.213.108.178/owncloud/

UMWD (2016-):
-Ekspert w ramach Dolnośląskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
- Rozwój usług elektronicznych 
- Potencjał B+R i wdrożeniowy uczelni i jednostek naukowych

UMWKP:
-Ekspert Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie dziedziny Technologie informacyjno-komunikacyjne w sektorze publicznym nr 3.

Ekspert PRz z dziedziny: Informatyka-Matematyka (2008-)

-------------------------------------------WCZEŚNIEJ

UMWZ:
-Ekspert w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 w dziedzinie: - Tworzenie, rozwój i wdrożenie technologii i innowacji w zakresie B+R

UMWP:
-Ekspert w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w dziedzinie:
- Innowacje
- Inwestycje w MŚP
- Badania przemysłowe, prace rozwojowe i ich wdrożenia
- Technologie informacyjno- komunikacyjne, e-usługi, e-handel, systemy informacji przestrzennej

UMWP:
-Ekspert w ramach Podlaskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
- INNOWACJE I TRANSFER TECHNOLOGII / DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO – ROZWOJOWA (EFRR)

UMWŚ:
Ekspert w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020:
- Badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje w technologiach informacyjno – komunikacyjnych
- Technologie informacyjno-komunikacyjne w przedsiębiorstwach
- Technologie informacyjno-komunikacyjne

UMWŁ:
Ekspert w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020:
- Infrastruktura publiczna na rzecz badań naukowych i innowacji
- Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w przedsiębiorstwach związane bezpośrednio z działaniami badawczymi i innowacyjnymi
- Transfer technologii i współpraca między uczelniami a przedsiębiorstwami
- Infrastruktura prywatna na rzecz badań naukowych i innowacji
- Procesy badawcze i innowacyjne w MŚP

UMWL:
-Ekspert w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020:
- infrastruktura B+R+I, ds. badań i innowacji
- infrastruktura B+R+I, ds. IT
- inwestycje w MŚP, ds. badań i innowacji
- inwestycje w MŚP, ds. IT
- technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK), ds. technologii informacyjno-komunikacyjnych

UMWW:
-Ekspert w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (plik):
- Infrastruktura B+R
- Innowacje i transfer technologii w przedsiębiorstwach
- Sektor nauki i szkolnictwa wyższego
- Technologie informacyjno-komunikacyjne

POIR:
- Wykaz ekspertów do działań pozakonkursowych Programu Inteligentny Rozwój: 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii, 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów Inno_Lab, 2.4.2 Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji i 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R. prowadzony przez Instytucję Zarządzającą PO IR.("inteligentne specjalizacje, strategie rozwoju, innowacyjność, badania i rozwój", "Obszar wsparcia transferu technologii")
- Lista kandydatów na ekspertów w ramach Programu Inteligentny Rozwój dla działania 2.1  „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”, poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”, poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” oraz konkursu o nadanie statusu Krajowego Klastra Kluczowego (KKK)("branża/innowacyjność (informatyczne narzędzia medyczne; rozwój aplikacji i środowisk programistycznych; Ttechnologie internetu przyszłości, technologie internetu rzeczy, systemy wbudowane; inteligentne sieci w infrastrukturach; architektury, systemy i aplikacje w inteligentnych sieciach; zarządzanie informacją w inteligentnych sieciach; interfejsy człowiek-maszyna oraz maszyna-maszyna w inteligentnych sieciach; standaryzacja, bezpieczeństwo i modelowanie inteligentnych sieci; pozycjonowanie i nawigacja; pozyskiwanie geoinformacji; przetwarzanie, analizowanie, udostępnianie oraz wizualizacja geoinformacji; geoinformatyka; innowacyjne zastosowania geoinformacji; technologie, materiały i urządzenia światłowodowe)" )


UMWD (2011):
-Przedsiębiorczy doktorant 2011, Grant Plus 2012
 
UMWP (2011):
-Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów
 
PARP (2012-2014):
-PO IG 8.1 - "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej"
-PO IG 8.2 - "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B"
(8.2 MARR, 8.1 MARR) 
 
OPI:
-PO IiŚ działanie 13.1 "Infrastruktura szkolnictwa wyższego"
 
WWPE (2012-2015):
-PO IG 8.3 - "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion"
-PO IG 8.4 - "Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili" 
(2014r. -- 8.4) 
 


MAC (2012-2013):
-PO IG 8.1
-PO IG 8.2
 
MG (2015):
-PO IG III-VI

MR (2015):
-PO PC Pomoc techniczna
 
MNiSW (2009-2011):
-POIG 1.4