Projektowanie aplikacji opartej na mikrousługach


Praca obejmuje szczegółowy projekt architektury systemu, w tym wybór technologii, projektowanie interfejsów między usługami, a także aspekty związane z komunikacją i bezpieczeństwem w rozproszonym środowisku. Praca ma obejmować proces tworzenia przykładowej aplikacji sklepu elektronicznego, demonstrując praktyczne zastosowanie teorii mikrousług. Omówiu podlegają również wyzwania związane z takim podejściem, w tym zarządzanie zależnościami, testowanie oraz wdrażanie. Praca ta dostarcza głębokiego wglądu w zalety i trudności implementacji mikrousług, stanowiąc cenny przewodnik dla twórców oprogramowania zainteresowanych tą nowoczesną architekturą systemów komputerowych.
Tworzenia architektury aplikacji komputerowej implementującej wzorzec architektury zorientowanej na usługi. Przygotowanie przykładowej aplikacji sklepu elektronicznego (https://learn.microsoft.com/pl-pl/dotnet/architecture/microservices/multi-container-microservice-net-applications/microservice-application-design).

Statistics

Status:
Active
Places:
10
Reservations:
0
Availability:
100%

Dates

Created:
2022-12-04, 22:17:44
Last modification:
2023-11-29, 19:41:18
Date of publication:
2023-11-29, 19:41:18