Szczegółowy projekt aplikacji giełdy internetowej z implementacją


Opracowanie aplikacji giełdowej od strony projektowej (APi, Model, harmonogram, BPMN, itp.).

Statistics

Status:
Active
Places:
10
Reservations:
0
Availability:
100%

Dates

Created:
2022-10-15, 14:41:53
Date of publication:
2022-10-15, 14:41:53