Programowanie funkcyjne w C#


Celem pracy jest porównanie programowania obiektowego w odniesieniu do programowania funkcyjnego z wykorzystaniem jÄ™zyka C#. https://devstyle.pl/2018/04/30/jak-i-po-co-pisac-funkcyjnie-w-c-sharp/ https://helion.pl/ksiazki/programowanie-funkcyjne-w-jezyku-c-tworzenie-lepszych-aplikacji-ivan-ukic,profun.htm#format/d

Statistics

Status:
Active
Places:
10
Reservations:
1
Availability:
100%

Dates

Created:
2020-11-04, 11:15:08
Last modification:
2020-11-04, 11:19:40
Date of publication:
2020-11-04, 11:19:40