Szacowanie zapotrzebowania na zasoby online


LibReDe

System webowy (np. Spring) z pomiarem czasu odpowiedzi i wykorzystania zasobów.

Statistics

Status:
Active
Places:
10
Reservations:
0
Availability:
100%

Dates

Created:
2020-10-07, 22:01:09
Date of publication:
2020-10-07, 22:01:09