Automatyzacja procesu przygotowania aplikacji webowej


Celem pray jest przygotowanie aplikacji zgodnie z zasadami: continuous delivery, continuous integration, continuous deployment. Zastosowanie dobrych praktyk: jedno wspólne repozytorium kodu, automatyczne budowanie, automatyczne testy, codzienne wysyłanie i scalanie, inspekcje kodu, uruchomienie procesu budowania po każdej zmianie, szybkość procesu budowania, testy w środowisku produkcyjnym, ciągła dostępność.

Statistics

Status:
Active
Places:
1
Reservations:
0
Availability:
100%

Dates

Created:
2017-09-29, 13:45:00
Last modification:
2017-12-01, 21:09:07
Date of publication:
2017-12-01, 21:09:07