Analiza zasobów zużywanych przez aplikację na bazie biblioteki w Javie


Użycie biblioteki Librede do oszacowania popytu na zasoby w ramach analizy online i offline. Jest to biblioteka gotowych do użycia implementacji. Zakłada się zastosowanie Eclipse do wykonywania podejść szacunkowych na Linuksie. Wymagane jest przygotowanie lub użycie gotowej aplikacji webowej napisanej w Javie (framework Kieker, Ginpex) lub innym języku programowania. http://descartes.tools/librede https://bitbucket.org/librede/librede

http://grinder.sourceforge.net/ (obciążenie) - Service demand modeling and performance prediction with single-user testsAuthor links open overlay panel Ajay Kattepur, Manoj Nambiar (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016653161630075X#br000075)

JPetStore  
eQuiz
NxGCel
SPECjEnterprise2010  

Statistics

Status:
Active
Places:
10
Reservations:
0
Availability:
100%

Dates

Created:
2018-04-09, 14:36:24
Last modification:
2018-11-15, 12:48:57
Date of publication:
2018-11-15, 12:48:57