Programowanie funkcyjne w JavaScript


Celem pracy jest porównanie programowania obiektowego w odniesieniu do programowania funkcyjnego z wykorzystaniem teorii kategorii oraz języka JavaScript. Zapoznanie z zasadami teorii kategorii oraz przygotowanie przykładów zastosowania programowania funkcyjnego w odniesieniu do tradycyjnego podejścia. Realizacja np. testów.

Statistics

Status:
Active
Places:
10
Reservations:
0
Availability:
100%

Dates

Created:
2018-04-09, 14:35:58
Date of publication:
2018-04-09, 14:35:58