Nowoczesne elementy aplikacji w PHP


Celem pracy jest analiza i rozwój istniejącej aplikacji webowej o wskazane funkcjonalności. Aplikacja zbudowana jest z wykorzystaniem frameworka Symfony. Funkcjonalności aplikacji dotyczą analizy zachowania klientów systemu oraz usprawnienia/automatyzacji działań administratora. 

Statistics

Status:
Active
Places:
1
Reservations:
0
Availability:
100%

Dates

Created:
2017-09-29, 13:42:22
Last modification:
2017-12-01, 21:06:20
Date of publication:
2017-12-01, 21:06:20