Analiza możliwości frameworków front-endowych


Celem pracy jest przygotowanie aplikacji webowej w warstwie front-endowej. API warstwy back-end powinno być wygenerowane przy użyciu narzędzi webowych (online).  Aplikacje UI powinny zawierać różne narzędzia np. Semantic, Compass, Skeleton, Foundation, Bootstrap, Material Design (Materialize), Angular, itp.

Statistics

Status:
Active
Places:
1
Reservations:
1
Availability:
100%

Dates

Created:
2017-09-28, 17:34:23
Last modification:
2018-10-02, 13:47:31
Date of publication:
2018-10-02, 13:47:31