Publications


Formal Techniques for Simulations of Distributed Web System Models

Series: Advances in Intelligent Systems and Computing; Book: Cognitive Informatics and Soft Computing

Author:
Rak, T.
Publisher:
Springer Singapore
Publication date:
2021-08-01
ISBN:
978-981-16-1055-4
DOI:
10.1007/978-981-16-1056-1
Pages:
365-380
Number:
1317
Language:
en
Web site:
link
publication foto

Own HPC Cluster Based on Virtual Operating System

Series: Advances in Intelligent Systems and Computing; Book: Cognitive Informatics and Soft Computing

Author:
Rak, T., Schiffer, Ł.
Publisher:
Springer Singapore
Publication date:
2021-08-01
ISBN:
978-981-16-1055-4
DOI:
10.1007/978-981-16-1056-1
Pages:
465-479
Number:
1317
Language:
en
Web site:
link
publication foto

Prognozowanie w horyzoncie 1 godziny produkcji energii przez panel fotowoltaiczny

Wybrane zagadnienia zastosowań techniki cyfrowej w elektrotechnice
Przykłady badań z zakresu elektrotechniki wspomaganych narzędziami informatyki technicznej

Author:
Drałus G., Rak T.
Publisher:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Publication date:
2021-07-05
ISBN:
978-83-7934-453-6
Pages:
19
Number:
1
Language:
pl

Programowanie równoległe w hybrydowym środowisku MPI i OpenMP na klastrze serwerów

Zaawansowane systemy informatyczne
Studia wybranych przypadków
 

 

Author:
Rak T., Drałus G.
Publisher:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Publication date:
2020-12-11
ISBN:
978-83-7934-427-7
Pages:
33-51
Number:
1
Language:
pl

Modeling Web Client and System Behavior

Rak, T. Modeling Web Client and System Behavior. Information 2020, 11, 337.
Lista A, poz. 8304, 40 pkt. 
ISSN 2078-2489
SJR 2019 0.353
Special Issue Data Analytics and Consumer Behavior

BibTEX
Article

Autor: Rak, T. 
Tytuł: Modeling Web Client and System Behavior Wydawnictwo: MDPI 
Redaktorzy: Special Issue Editor:  Dr. Hak-Seon Kim  
ISSN/ISBN: 2078-2489 
Liczba arkuszy wydawniczych: 1,73 
DOI: https://doi.org/10.3390/info11060337 
Strony: 21
Volume: Special Issue ""Data Analytics and Consumer Behavior""  11(6), 337 
Rok: 2020-06-30 
Udziały [%]:  100 
Zasięg: Międzynarodowy 
Typ:  01.02  
Rok: 2020 
Uwagi: Lista A, poz. 8304, 40 pkt.
Manuscript ID: information-761808
0.35 SJR
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100223111&tip=sid&clean=0;

Indeksowana w WoS;

01.02.Recenzowany artykuł naukowy w czasopiśmie naukowym za-mieszczonym w wykazie czasopism MNiSW z punktacją 40–70 punktów 
40 pkt.

Author:
Rak T.
Publisher:
Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) Information
Publication date:
2020-06-24
ISBN:
978-3-03897-643-1
DOI:
https://doi.org/10.3390/info11060337
Pages:
1
Number:
Special Issue Data Analytics and
Language:
en
Web site:
link
publication foto

Cluster-Based Web System Models for Different Classes of Clients in QPN

Rak T. (2019) Cluster-Based Web System Models for Different Classes of Clients in QPN. In: Gaj P., Sawicki M., Kwiecień A. (eds) Computer Networks. CN 2019. Communications in Computer and Information Science, vol 1039. Springer, Cham

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-21952-9_26

BibTEX
Book Chapter
Part of the Communications in Computer and Information Science book series (CCIS, volume 1039)

 

Autorstwo rozdziału w monografii: 
Rak, T.: Cluster-Based Web System Models for Different Classes of Clients in QPN. 
In: Gaj, P., Kwiecien, A., Sawicki, M. (eds.) Computer Networks, Cham, Springer International Publishing (2019) 347-365
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-59767-6
Udziały [%]:  100  
Zasięg: Międzynarodowy 
Wydawnictwo: Springer - poz. 338 POZIOM I - 80 punktów

 

Author:
Rak T.
Publisher:
Springer, Cham
Publication date:
2019-06-23
ISBN:
978-3-030-21952-9
DOI:
https://doi.org/10.1007/978-3-030-21952-9_26
Pages:
347-365
Number:
vol. 1039
Language:
en
Web site:
link
publication foto

Performance Modeling Using Queueing Petri Nets

In: Gaj P., Kwiecień A., Sawicki M. (eds) Computer Networks. CN 2017. Communications in Computer and Information Science
24th International Conference, CN 2017, Lądek Zdrój, Poland, June 20–23, 2017, Proceedings
Pages 321-335
15pkt.

http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-59767-6

Export BibTeX
Book Chapter
Part of the Communications in Computer and Information Science book series (CCIS, volume 718)

 

Author:
Rak T.
Publisher:
Springer, Cham
Publication date:
2017-06-19
ISBN:
978-3-319-59766-9
DOI:
https://doi.org/10.1007/978-3-319-59767-6
Number:
vol. 718
Language:
en
Web site:
link
publication foto

Response Time Analysis of Distributed Web Systems Using QPNs

Mathematical Problems in Engineering
ISSN: 1024123X
2015-IF: 0.644, Lista A czasopism MNISW
20pkt.
SJR 2019 0.275

Export BibTeX
Article
 

Author:
Rak T.
Publisher:
Hindawi Limited
Publication date:
2015-09-17
ISBN:
000-0-000-000
DOI:
http://dx.doi.org/10.1155/2015/490835
Pages:
10
Number:
Volume 2015 (2015), Article ID 4
Language:
en
Web site:
link
publication foto

Performance Analysis of Cluster-Based Web System Using the QPN Models

Information Sciences and Systems 2014
Book Chapter

Export BibTeX

Author:
Rak T.
Publisher:
Springer, Cham
Publication date:
2014-09-26
ISBN:
978-3-319-09464-9
DOI:
https://doi.org/10.1007/978-3-319-09465-6
Pages:
239-247
Number:
0
Language:
en
Web site:
link
publication foto

Performance Analysis of Distributed Internet System Models using QPN Simulation

Export BibTeX

Author:
Rak T.
Publisher:
Computer Science and Information Systems (FedCSIS), 2014 Federated Conference
Publication date:
2014-10-29
ISBN:
978-83-60810-58-3
DOI:
http://dx.doi.org/10.15439/978-83-60810-58-3
Pages:
769-774
Number:
1
Language:
en
Web site:
link

Performance Analysis of Interactive Internet Systems for a Class of Systems with Dynamically Changing Offers

Rak T., Werewka J. (2012) Performance Analysis of Interactive Internet Systems for a Class of Systems with Dynamically Changing Offers. In: Szmuc T., Szpyrka M., Zendulka J. (eds) Advances in Software Engineering Techniques. CEE-SET 2009. Lecture Notes in Computer Science, vol 7054. Springer, Berlin, Heidelberg

Advances in Software Engineering Techniques
4th IFIP TC 2 Central and East European Conference on Software Engineering Techniques, CEE-SET 2009, Krakow, Poland, October 12-14, 2009. Revised Selected Papers

Export BibTeX

Author:
Rak T., Werewka J.
Publisher:
SPRINGER-VERLAG BERLIN, LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE
Publication date:
2012-01-01
ISBN:
978-3-642-28037-5
DOI:
10.1007/978-3-642-28038-2_9
Pages:
109-123
Number:
t.7054
Language:
en
Web site:
link
publication foto

Simulation and Performance Analysis of Distributed Internet Systems Using TCPNs

@inproceedings{Rak2009,
  author = "T. Rak and S. Samolej",
  title = "Distributed Internet Systems Modeling Using TCPNs",
  booktitle = "International Multiconference on Computer Science and Information Technology",
  year = "2008",
  pages = "559-566",
  doi = {10.1109/IMCSIT.2008.4747298},
  url = {http://dx.doi.org/10.1109/IMCSIT.2008.4747298}
 
}
 
ORCID BibTeX
 
@article { rak2009,
title = {Simulation and performance analysis of distributed internet systems using TCPNs},
journal = {Informatica (Ljubljana)},
year = {2009},
volume = {33},
number = {4},
pages = {405-415},
author = {Samolej, S. and Rak, T.}
Author:
Rak T., Samolej S.
Publisher:
Informatica, An International Journal of computing and Informatics
Publication date:
2009-11-27
ISBN:
000-0-000-000
Pages:
405-415
Number:
Vol. 33, No. 4
Language:
en
Web site:
link
publication foto

Distributed Internet systems modeling using TCPNs

Export BibTeX

Author:
Rak T., Samolej S.
Publisher:
IEEE
Publication date:
2009-01-09
ISBN:
978-83-60810-14-9
DOI:
10.1109/IMCSIT.2008.4747298
Pages:
559-566
Number:
Vol. 3 (2008)
Language:
en
Web site:
link

Model of Internet Client System Service

Export BibTeX

Author:
Rak T.
Publisher:
Rocznik AGH COMPUTER SCIENCE
Publication date:
2003-01-01
ISBN:
000-0-000-000
DOI:
http://dx.doi.org/10.7494/csci
Pages:
55-65
Number:
Vol. 5
Language:
en
Web site:
link
publication foto

Other

Other publications

Author:
T. Rak
Publisher:
PRz
Publication date:
2001-01-01
ISBN:
978-3-03897-643-1
Number:
0
Language:
pl
Web site:
link