No Topic Status End date
51 Symulacje komputerowe z wykorzystaniem teorii kolejek i sieci Petriego Active Not set
52 System analizy i przewidywania zamiarów zakupowych w e-sklepie Active Not set
53 System wczesnego i anonimowego ostrzegania o nieprawidłowościach działający w technologii SPA Active Not set
54 Szacowanie zapotrzebowania na zasoby online na bazie aplikacji webowej Active Not set
55 Szczegółowy projekt aplikacji giełdy internetowej z implementacją Active Not set
56 Testowanie RESTful Web API z Postman API Platform Active Not set
57 Tworzenie aplikacji internetowej ASP.NET Core z funkcjonalnością monitorowania Active Not set
58 Tworzenie nowoczesnych aplikacji webowych w Pythonie Active Not set
59 Tworzenie RESTful API na bazie metod protokołu HTTP Active Not set
60 Użycie języka modelowania DML Active Not set
61 Webowe środowiska produkcyjne na strukturze wielowarstwowej Active Not set
62 Wszechstronna aplikacja webowa do nauki gry na gitarze Active Not set
63 Wydajność aplikacji uruchamianych w kontenerach Active Not set
64 Wydajność programowania rozproszonego na bazie biblioteki wymiany komunikatów w MPI Active Not set
65 Wzorce projektowe w technologiach webowych Active Not set
66 Zaawansowana biblioteka zdjęć Active Not set
67 Zastosowanie najnowszych rozwiązań w technologiach Microsoft Active Not set