Metody normalizacji danych pochodzących z obarazów histopatologicznych i ich wpływ na skuteczność klasyfikacji


W ramach pracy należy wykonać przegląd dostępnych metod normalizacji obrazów medycznych, a następnie przygotować oprogramowanie do normalizacji i klasyfikacji obrazów. Oprogramowanie powinno składać się z dostępnych rozwiazań opensource ujednoliconych i przygowanych do przetarzania kolekcji obrazów. Wynikiem pracy powinno być porównanie różnych metod normalizacji i ich wpływ na klasyfikację obrazów histopatologicznych.

Statistics

Status:
Active
Places:
10
Reservations:
0
Availability:
100%

Dates

Created:
2021-12-31, 11:34:06
Date of publication:
2021-12-31, 11:34:06