Porównanie aplikacji webowych przygotowanych z wykorzystaniem gotowego API


Praca polega na przygotowaniu dwóch aplikacji front-endowych (przy użyciu frameworków Vue.js oraz React.js) na bazie gotowego (dowolnego) API dostępnego darmowo. Przygotowanie makiety projektu. Analiza API. Hosting aplikacji na Github Pages. Porównanie wydajności aplikacji za pomocą profilera.

 

Statistics

Status:
Active
Places:
10
Reservations:
0
Availability:
100%

Dates

Created:
2021-12-10, 09:24:40
Date of publication:
2021-12-10, 09:24:40