Wzorce projektowe w technologiach webowych


Celem pracy jest przygotowanie przykładowych aplikacji ukierunkowanych na korzyści związane z zastosowaniem wzorców projektowych. Przykłady będą obejmować aplikacje bez wykorzystania wzorca i z wzorcem/ami. Przewiduje się możliwość zastosowania frameworków.

Statistics

Status:
Active
Places:
1
Reservations:
0
Availability:
100%

Dates

Created:
2017-10-09, 18:34:59
Last modification:
2017-12-01, 21:08:36
Date of publication:
2017-12-01, 21:08:36