Budowanie aplikacji reaktywnych


Przygotowanie aplikacji reaktywnej (reactive programming) z wykorzystemiem redux (https://www.toptal.com/react-native/react-redux-rxjs-tutorial). Aplikacja ma być aplikacją webową np. do realizacji cateringu. 

Ważane jest, aby pozwalała na asynchroniczne, nieblokujące przetwarzanie danych w ramach zaimplematowanych funkcjonalności.

 

Statistics

Status:
Active
Places:
10
Reservations:
0
Availability:
100%

Dates

Created:
2021-12-10, 09:12:20
Last modification:
2021-12-10, 10:39:31
Date of publication:
2021-12-10, 10:39:31