Badanie logów aplikacji internetowej z wykorzystaniem analizy danych i uczenia maszynowego


Celem będzie analizowanie działania aplikacji internetowej powalające sprawdzić poprawność działania, wykrycia anomalii oraz częstych zależności w danych zbieranych podczas działania aplikacji. Konieczne będzie przygotowanie narzędzi w języku Python (m.in. bibliotek: NumPy, Pandas, Scikit-learn, Matplotlib, Seaborn, Mlxtend) do analizowania danych. Opracowanie w języku Python klasyfikatorów jednoklasowych do wykrywania anomalii w danych. Opracowanie oprogramowania do wykrywania częstych zależności w danych przy pomocy reguł asocjacyjnych. 

Statistics

Status:
Active
Places:
10
Reservations:
0
Availability:
100%

Dates

Created:
2021-12-10, 08:53:52
Date of publication:
2021-12-10, 08:53:52