Monitorowanie aplikacji bezserwerowych z wykorzystaniem AWS X-Ray


AWS X-Ray jest ważnym komponentem w stosie bezserwerowym AWS używanym do śledzenia wydajności aplikacji poprzez analizę żądań. Współpracuje z prostymi aplikacjami trójwarstwowymi i złożonymi aplikacjami opartymi na mikrousługach. Planowane jest  wykorzystaine AWS X-Ray (Amazon API Gateway, Amazon Simple Queue Service, AWS Lambda oraz AWS DynamoDB) do monitorowania, śledzenia i debugowania funkcji Lambda, eliminując potrzebę zmian kodu przy każdym wykonaniu.

Przygotowanie aplikacji opartej o chmurę AWS, model serverless oraz język Python. 

 

Statistics

Status:
Active
Places:
10
Reservations:
0
Availability:
100%

Dates

Created:
2021-12-10, 08:47:59
Date of publication:
2021-12-10, 08:47:59