Programowanie funkcyjne na przykładzie sklepu internetowego


Celem pracy jest wprowadzenie w świat programowania funkcyjnego z wykorzystaniem teorii kategorii oraz języka JavaScript. Zapoznanie z zasadami teorii kategorii oraz przygotowanie przykładów zastosowania programowania funkcyjnego w odniesieniu do tradycyjnego podejścia.  Ważnym elementem pracy jest zakodowanie aplikacji sklepu internetowego na bazie programowania funkcyjnego.

Statistics

Status:
Active
Places:
1
Reservations:
0
Availability:
100%

Dates

Created:
2017-09-29, 13:53:07
Last modification:
2017-12-01, 21:08:12
Date of publication:
2017-12-01, 21:08:12