Projektowanie baz danych dla systemów webowych


Przygotowanie gotowych do użycia przykładowych projektów baz danych dla różnych rodzajów apliakcji webowych np. sklepu, kina, hotelu. 
Prezentacja sposobu przygotowania.
Bazy relacyjne i nierelacyjne.
Bazy uruchomione w sieci na serwerzach bazodanowych - gotowe do użycia.

Statistics

Status:
Active
Places:
10
Reservations:
0
Availability:
100%

Dates

Created:
2018-12-08, 12:28:42
Date of publication:
2018-12-08, 12:28:42